au cinéma le 15 mars 1995

Informations techniques

Russie - Visa : 81271

Acteurs

Zhang Shihao: Chen Bo-Lin
Meng Kerou: Guey Lun-Mei
Lin Yuezhen: Liang Shu-Hui
GUEY LUN-MEI: Meng Kerou
CHEN BO-LIN: Zhang Shihao